Skip to main content
0

‘Crossing the Tipping Point’ congres met Otto Scharmer

Praten en plannen leiden doorgaans tot herhalen van zetten. Wezenlijk vernieuwen is een ontdekkingstocht. Open waarnemen en emotioneel herwaarderen voeren naar waarachtig willen en waarmaken. Juist in tijden van crisis.

Op 11 november 2011 trek je tijdens een eendaagse ontdekkingstocht langs de horizonten en klippen van wezenlijk vernieuwen. Otto Scharmer, Paul Kloosterboer en Hein Dijksterhuis zijn hierbij je gidsen. Ontmoetingspunt is de voormalige schuilkerk ‘De Duif’ in Amsterdam.
Programma
Verrassende inleidingen, creatieve activiteiten en nieuwe ervaringen bieden inspiratie voor reflectie op je persoonlijke en gezamenlijke vernieuwingsreis. Naast interactieve inleidingen die de laatste inzichten rond verandering en transformatie belichten gaan we met elkaar op zoek naar de essentie van voorbij de ‘tipping point ‘ komen. Het blijft niet bij praten over!
Society 4.0: Otto Scharmer
Otto Scharmer (auteur Theory U) schetst een inspirerende visie op de toekomst van onze samenleving. Hij introduceert zijn laatste inzichten die begin 2012 gepubliceerd worden in zijn boek Society 4.0. Hierin onderzoekt hij hoe de huidige opeenvolging van crises veroorzaakt wordt. Hij reikt een nieuw antwoord hierop aan: een ontdekkingsreis naar onze diepste bronnen van wil, creativiteit en innovatie. De reis toont hoe we deze bronnen kunnen aanboren en met elkaar verbinden.
Waarnemen
Na inschrijving ontvang je een verzoek tot open waarnemen. Uitwisselen van waarnemingen en inspiratie in woord en beeld vindt plaats op http://www.facebook.com/Crossingthetippingpoint. Je vindt hier al inspirerende videos van mensen die het verschil weten te maken.
Waarderen: Paul Kloosterboer
Het hart van wezenlijk vernieuwen is emotie. Successen uit het verleden zijn het emotionele slot. De sleutel is het doorzien én emotioneel herwaarderen van zulke patronen. Een expeditie door dit spannende en risicovolle terrein voert naar het tipping point tussen denken en doen.
Willen en waarmaken: Hein Dijksterhuis
Zien, willen en doen komen samen in het hier en nu. We nemen je mee met de reis die leiders van Triodos Bank International de afgelopen 2 jaar hebben ondernomen. De directeur uit Engeland zal op persoonljke en inspirerende wijze zijn reis toelichten. Op aansprekende wijze is te zien en te ervaren hoe ‘crossing the tipping point’ in de praktijk werkt.

Tijd, prijs en locatie
Vrijdag 11 november 2011 van 9.30 – 17.30 uur in De Duif, Prinsengracht 756 te Amsterdam.

Deelnameprijs van Crossing the Tipping Point is € 495,-. Voor persoonlijk genodigden geldt een korting van € 50,-. Wie zich inschrijft en betaalt vóór 10 oktober 2011 verkrijgt een extra korting van € 50,-. U kunt zich inschrijven via een email naar Alice Neuteboom (neuteboom@cordes.nl) met vermelding van uw naam, organisatie, postadres, telefoon en e-mail. Daarna ontvangt u van ons een bevestiging met een faktuur.

Uw gidsen

Prof. Dr. Otto Scharmer is verbonden aan MIT in Boston en oprichter van het Presencing Institute. Zijn boek ‘Theorie U, Leiden vanuit de toekomst die zich aandient’ heeft wereldwijd grote navolging gekregen. Hij ontwikkelt en begeleidt grootschalige transformatietrajecten op alle continenten.

Dr. Paul Kloosterboer is partner van CORDES, Organisatie, Advies & Ontwikkeling, specialist in strategisch vernieuwen, gepromoveerd op ‘Expeditie naar waarde: strategie ontdekken met professionals’ en lid van de wetenschappelijke raad van de Orde van organisatieadviseurs.

Drs. Hein Dijksterhuis is partner van CORDES, Organisatie, Advies & Ontwikkeling, UNOO en verbonden aan het Presencing Institute. Hij is gespecialiseerd in de toepassing van Theorie U bij strategische en complexe vraagstukken in binnen- en buitenland.

Leave a Reply

www.heindijksterhuis.com